PhD’er

Navn PhD-kandidatOppgavetittelStudiestedPeriodeMer info (link)
Milna Mandusic  Trykkforvaltning og maskinlæring i vanndistribusjonsnettetNMBU/ Vann og avløpsetaten i Oslo2021-2025Bruk av teknikker som stordataanalyse og maskinlæring til optimalisering av drift på vanndistribusjonsnettet, herunder trykkoptimalisering
Vincent PonsClimate change and future of green infrastructure from roof to city scale.NTNU2019-http://www.klima2050.no/phd-project-vincent  
Elhadi AbdallaDeveloping design tools for green stormwater infrastructures in cold climates.NTNU2019-http://www.klima2050.no/phd-project-elhadi  
Kristin Jenssen SolaFremmedvann i avløpsnettet. Analyser av påvirkningsfaktorer, konsekvenser og mulige tiltakNMBU2017-2021 
Aleksander HykkerudHåndtering av overvannNMBU2017-2021 
Julia Kvitsjøen  Økonomisk og robust overvannshåndtering for en by i vekst og en by i endringNMBU/ Vann og avløpsetaten i Oslo2017-2021Målet med prosjektet er å utvikle et beslutningsstøttesystem for en økonomisk og robust overvannshåndtering i Oslo med utgangspunkt i lokale forhold, teknisk funksjonalitet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I prosjektet utvikles metodikk og verktøy for ulike beslutningsnivå for planlegging av overvanns- og klimatilpasningstiltak.