Prosjekter

NavnDeltakende VAnnforsk medlemmerTemaPeriodeMer info (link)
Wider UptakeSINTEF, NTNU, IVAR, HIASBedre utnyttelse av ressurser fra avløpsvann2020-2024https://www.sintef.no/projectweb/wider-uptake/
BWaterSmartSINTEF, NTNU, KrugerKaldnesEU-prosjekt for utvikling av bærekraftige og økonomisk effektive løsninger for optimal bruk av vann2020-2024https://b-watersmart.eu/  
 RenVann  Trondheim og Oslo kommuneGravefri renovering av vannledninger ved hjelp av strømper, inkludert gravefri tilkobling av stikkledning.  2020 -2024RENVANN – Trondheim kommune
Digital Water CitySINTEFEU-prosjekt for digitalisering av vannsektoren2019-2022https://digital-water.city/    
STOP-ITSINTEF, Bergen kommune, Oslo kommuneEU-prosjekt for strategisk, taktisk og operasjonell beskyttelse av vanninfrastruktur mot cyber-fysiske trusler2017-2021https://stop-it-project.eu/  
Klima 2050SINTEF, NTNU, Multiconsult, Trondheim kommuneEt senter for forskning og innovasjon (SFI) finansiert av Norges Forskningsråd og partnere2015-2022http://www.klima2050.no/