Velkommen til VAnnforsk.

Bedrifter og organisasjoner som har interesser innen FoU på vann- og
avløpsområdet kan bli medlem i VAnnforsk.