Prosjekter

NavnDeltakende VAnnforsk medlemmerTemaPeriodeMer info (link/pdf)
SESSILESINTEF, NTNU, StavangerSESSILE vil utvikle bruker- og miljøvennlige løsninger for sikker reduksjon av Legionella ved utforming og drift av tappevanninstallasjoner i bygninger.2021-2025https://www.sintef.no/prosjekter/2021/sessile/
Økonomisk og robust overvannshåndteringNMBU/OsloI prosjektet utvikles metodikk og verktøy for ulike beslutningsnivå for planlegging av overvanns- og klimatilpasningstiltak.2017-2021
BEGINBergenInterreg-prosjekt om blågrønn infrastruktur og sosial innovasjon på Mindemyren.2018-2022https://northsearegion.eu/begin/
Stikkledninger i varerørDrammen, Asker, Norsk Vann, SINTEFUttesting av stikkledninger i varerør2022Uttesting av stikkledninger i varerør
VannstrømpeOslo, Norsk Vann, NMBUTryggere vannforsyning gjennom økt bruk av vannstrømpe ved renovering av vannledninger2022Tryggere vannforsyning gjennom økt bruk av vannstrømpe ved renovering av vannledninger
Flere prosjekterFlereFHI’s Program for teknologiutvikling i vannbransjen2022https://www.fhi.no/ml/drikkevann/tildelte-midler-i-2021-program-for-teknologiutvikling-i-vannbransjen/
LeakNorFlere kommuner, SINTEFLøsninger som reduserer lekkasjer fra drikkevannsnettet og sikrer vannforsyningen2021-2025https://www.sintef.no/prosjekter/2021/leaknor/
Wider UptakeSINTEF, NTNU, IVAR, HIASBedre utnyttelse av ressurser fra avløpsvann2020-2024https://www.sintef.no/projectweb/wider-uptake/
BWaterSmartSINTEF, NTNU, KrugerKaldnesEU-prosjekt for utvikling av bærekraftige og økonomisk effektive løsninger for optimal bruk av vann2020-2024https://b-watersmart.eu/  
 RenVann  Trondheim og Oslo kommuneGravefri renovering av vannledninger ved hjelp av strømper, inkludert gravefri tilkobling av stikkledning.  2020 -2024RENVANN – Trondheim kommune
RENVANN
B for VA-nettDrammen, Oslo, Trondheim, Bergen, Norconsult, Multiconsult, SINTEF, NTNUNytt verktøy for å planlegge fornyelse av VA-ledningsnett2020-2023https://www.sintef.no/siste-nytt/2020/lager-verktoy-for-a-planlegge-fornyelse-av-va-ledningsnett/
INVAPROVEAS, SINTEF, Trondheim, Bergen kommuneKostnadseffektivisering av
pumpedrift;vannbehandling,
bassengfylling og nettpumper
2020-2023https://www.sintef.no/prosjekter/2020/invapro-intelligente-vannprosesser/
BARRiNOR

Norsk Vann og flere kommunerKartlegging og dokumentasjon av vannbehandlings-barrierer i norske koaguleringsanlegg2019-2022
SLAMiNORNorsk Vann og flere kommunerKarakterisering, behandling og disponering av slam og returstrømmer ved norske koaguleringsanlegg2019-2022
Digital Water CitySINTEFEU-prosjekt for digitalisering av vannsektoren2019-2022https://digital-water.city/    
STOP-ITSINTEF, Bergen kommune, Oslo kommuneEU-prosjekt for strategisk, taktisk og operasjonell beskyttelse av vanninfrastruktur mot cyber-fysiske trusler2017-2021https://stop-it-project.eu/  
STOP-IT platform_web
STOP-IT Factsheet Oslo
Klima 2050SINTEF, NTNU, Multiconsult, Trondheim kommuneEt senter for forskning og innovasjon (SFI) finansiert av Norges Forskningsråd og partnere2015-2022http://www.klima2050.no/