Styret i VAnnforsk

Styret ble valgt på årsmøte 2024-04-18:

Anette ÅkerstrømstyrelederOslo kommune
Cynthia HallénestlederNTNU
Emilio AlvarengastyremedlemFrevar
Magne StokkastyremedlemXylem
Hanne KvitsandstyremedlemSINTEF
Ingun TrylandstyremedlemNorsk Vann
Håkon RekstenstyremedlemNorconsult
Zakhar MaletskyivaramedlemNMBU
Eirik Lønmo-EgelandvaramedlemVannklyngen
Geir SimensenvaramedlemSøndre Follo Renseanlegg

Ingrid Selseth, SINTEF er sekretær for VAnnforsk