Styret i VAnnforsk

Styret ble valgt på årsmøte 2023-04-20:

Anette ÅkerstrømstyrelederOslo kommune
Cynthia HallénestlederNTNU
Cristell SolbergstyremedlemFrevar
Magne StokkastyremedlemXylem
Hanne KvitsandstyremedlemSINTEF
Ingun TrylandstyremedlemNorsk Vann
Håkon RekstenstyremedlemNorconsult
Zakhar MaletskyivaramedlemNMBU
Eirik Bentzen EgelandvaramedlemVannklyngen
Geir SimensenvaramedlemSøndre Follo Renseanlegg

Ingrid Selseth, SINTEF er sekretær for VAnnforsk