Hva er VAnnforsk

VAnnforsk er en forening hvor det skapes arenaer og muligheter for samarbeid mellom ulike aktører i vannbransjen knyttet til forskning og innovasjon. Gjennom dette stimuleres det til økt forskning, utvikling og innovasjon innen vannbransjen. Hovedfokus vil derfor være å knytte kontakter mellom forskjellige sektorer, fagområder og aktører innen bransjen, slik at brukernes behov kan møtes av produsenter og leverandører i en FoUI-kontekst med forskningsinstitusjoner som medspillere.

VAnnforsk skal arbeide for å fremme forskning, utvikling og innovasjon (FoUI) i vannbransjen gjennom å:

  • Bidra til at forskningsresultatene tas i bruk i vannbransjen
  • Arbeide i et helhetsperspektiv og i hele verdikjeden
  • Være en møteplass for forskere, rådgivere, teknologileverandører, sluttbrukere og andre aktører i vannbransjen
  • Formidle informasjon om forskning, utvikling og innovasjon i vannbransjen
  • Arbeide for å øke kunnskap om finansieringsmulighetene for vannbransjen