Medlemmer

VAnnforsk består av aktører innenfor en rekke fagområder, med det til felles at vi jobber med vann. Vi er i dag en medlemsorganisasjon med omkring 35 medlemsbedrifter som representerer det store mangfoldet i norsk vannbransje.

VAnnforsk er en nøytral arena som skal fungere som et inspirerende, overordnet nettverk for vannbransjens aktører. Målet for organisasjonen er økt innovasjon og forskning i bransjen samt å synliggjøre innovasjonsarbeidet av våre medlemmer. Send oss en forespørsel hvis dere ønsker å bli medlem.

Organisasjon/bedrift
Asker kommune, kommunalteknisk avdeling
Asplan Viak
Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten
Bærum kommune
COWI AS
Vannklyngen
Givas IKS
Godt Vann Drammensregionen 
HIAS IKS
Huber Norge
IVAR IKS
Kristiansand kommune, Ingeniørvesen VA-avdelingen
Krüger Kaldnes AS
MOVAR
Multiconsult
Nedre Romerike Vannverk (NRV)
NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi, Divisjon for miljø og naturressurser, Ås
NIVA
Norconsult
Norsk Vann BA
NTNU
Oppegård kommune
Oslo kommune, VAV
SINTEF Vann og miljø
Stavanger kommune, Vann- og avløpsverket
Sweco Norge AS
Trondheim kommune
Tromsø kommune
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU)
VA- og VVS produsentene VVP 
VEAS
Vestfold Interkommunale Vannverk IKS
Østfoldforskning As
Ålesund kommune