Medlemmer

VAnnforsk består av aktører innenfor en rekke fagområder, med det til felles at vi jobber med vann. Vi er i dag en medlemsorganisasjon med 33 medlemsbedrifter som representerer det store mangfoldet i norsk vannbransje.

VAnnforsk er en nøytral arena som skal fungere som et inspirerende, overordnet nettverk for vannbransjens aktører. Målet for organisasjonen er økt innovasjon og forskning i bransjen samt å synliggjøre innovasjonsarbeidet av våre medlemmer. Send oss en forespørsel hvis dere ønsker å bli medlem.

Forskningsinstitusjoner: 
NIBIO – www.nibio.no  NIVA – www.niva.no  NMBU – www.nmbu.no  
NORSUS – www.norsus.no  NTNU – www.ntnu.no  OsloMet – www.oslomet.no  
SINTEF – www.sintef.no    
   
Teknologiprodusenter og rådgivere: 
Asplan Viak – www.asplanviak.no  COWI AS – www.cowi.no  Huber Norge – www.huber.no  
Multiconsult – www.multiconsult.no  Norconsult – www.norconsult.noVannklyngen – www.vannklyngen.no  
Sweco Norge AS – www.sweco.no  VA- og VVS prod. VVP – www.vavvs.no   
   
Uavhengig representant: 
Norsk Vann – www.norskvann.no    
VA-selskaper/kommuner:  
Asker kommune – www.asker.kommune.no  Bergen kommune – www.bergen.kommune.no  Bærum kommune – www.baerum.kommune.no  
FREVAR KF – www.frevar.noGivas IKS – www.givas.no  Godt Vann Drammensregionen – www.godtvann.no  
IVAR IKS – www.ivar.no  Kristiansand kommune – www.kristiansand.kommune.no  MOVAR – www.movar.no  
Nordre Follo kommune – www.nordrefollo.kommune.no  Nedre Romerike Vannverk (NRV) – www.nrva.no  Oslo kommune, VAV – www.oslo.kommune.no  
Stavanger kommune – www.stavanger.kommune.no  Søndre Follo renseanlegg – https://sfrens.no/  Trondheim kommune – www.trondheim.kommune.no  
VEAS – www.veas.nu  Ålesund kommune – www.alesund.kommune.no